Зөвлөгөө

Сэдэв

2020.01.27

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 80 хувийг гэр хорооллын 200 орчим мянган өрх бүрдүүлдэг гэх албан бус тооцоо байдаг. Иймд утааг бууруулах үүднээс эдгээр өрхүүдийн нүүрсний хэрэглээг хязгаарлах,